„SCC” Sp. z o.o.
ul. Wygoda 111
43-608 Jaworzno
NIP: 6452447837
REGON: 240759354
tel. +48 32 745-15-15
fax. +48 32 745-15-16

Office hours:
Monday to Friday
from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Contact in Chinese:

Vice-chairman:

Jianmin Ye +48 510-249-828

jianmin.ye@sccpoland.pl

Contact in Chinese and Polish :

Assistant to the Board:

Tingting Liu +48 500-190-728

t.liu@sccpoland.pl

 
Contact in Polish:

Project Manager
(commercial space rental)

Magdalena Pawełek +48 516-126-979

m.pawelek@sccpoland.pl

 

SCC Sp. z o.o. ul. Wygoda 111, 43-608 Jaworzno NIP: 6452447837 Regon:240759354
Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000303742
Kapitał zakładowy 4.400.000,00 PLN w pełni opłacony
E-mail: biuro@sccpoland.pl Tel.: 32 745-15-15 Fax: 32 754-15-16

chińskie centrum, SCC, chiński hurt, handel hurtowy, chińskie centrum handlowe Jaworzno, chińskie centrum Jaworzno